Persbericht

Hallo allemaal, na een poosje radio stilte posten wij hier ons eerste minder leuke bericht van 2020. Het heeft allemaal eventjes geduurd omdat wij met zijn allen lang en goed hebben nagedacht hoe invulling te geven aan de volgende editie van de Imagine Multi Culti dag.

De conclusie is geworden dat wij in 2020 geen Imagine Multi Culti dag gaan organiseren. Dit was een moeilijke beslissing maar die hebben wij niet lichtvaardig genomen. We werden gewoon geconfronteerd met factoren waar wij geen oplossing voor konden verzinnen.

Persoonlijke omstandigheden

Allereerst hebben een paar leden van het kernteam het aankomende jaar heel veel tijd nodig in hun eigen persoonlijke leven. Hierdoor kunnen zij zich minder inzetten voor de organisatie van de Imagine Multi Culti dag. Deze inzet zouden wij echt teveel missen en het is niet mogelijk gebleken hier andere handjes voor te vinden.

Het financiële plaatje

Ten tweede hebben wij het niet voor elkaar gekregen de financiering voor het voorprogramma en het evenement rond te krijgen. Ondanks gesprekken met de gemeente en sponsoren bleef er een te groot gat over waarvan wij niet weten hoe deze op te vullen was. De organisatie van de Imagine Multi Culti dag is op vrijwillige basis en niemand verdient hier wat aan. Om dit financiële probleem op te lossen moesten een paar mensen zich full time in gaan zetten en deze tijdsinzet zou een vaste baan overschrijden. Dat was iets wat wij niet van onze vrijwilligers en onszelf wilden verwachten.

De negatieve houding sommige partijen.

Ten derde en dit is een vrij belangrijke reden hebben wij gemerkt dat de negatieve tegenbeweging binnen Nieuwegein ons hard geraakt heeft. Deze tegenbeweging heeft een jaar lang van alles geprobeerd om ons in diskrediet te brengen, ons tegen elkaar uit te spelen en te zorgen dat partijen geen zaken met ons wilden doen. Door dit gedrag hebben wij een jaar lang op onze tenen gelopen en hadden wij continue het gevoel met 1-0 achter te staan. Waarom dit nodig was is onduidelijk en willen hier geen namen aan hangen zodat wij onszelf niet tot hetzelfde niveau verlagen.. Wel is duidelijk dat sommige mensen/groepen het kennelijk niet zien zitten dat er een verbindend en multi cultureel festival in Nieuwegein plaats zal vinden.

Het geroddel, het gestook, de leugens, het gesaboteer en het negatief beïnvloeden van onze vrijwilligers hebben gezorgd dat de organisatie van de Imagine Multi Culti dag minder leuk was dan dat het had moeten zijn. Een feestje voor iedereen ongeacht cultuur of onderlinge verschillen. Wij hebben dit nooit begrepen en zullen dit ook nooit begrijpen. Wat ons betreft is het zorgelijk dat grote partijen die juist zouden moeten werken aan verbinding en saamhorigheid zich eerder bezighielden met het zaaien van tweespalt en veroorzaken van ellende.

Geen Imagine Multi Culti dag 2020

Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat wij pas op de plaats moeten maken en dit jaar de mooie Imagine Multi Culti dag niet kunnen en willen organiseren. Vanuit het bestuur en de actieve vrijwilligers willen wij iedereen bedanken die tot nu toe hebben meegedacht en hebben geprobeerd alsnog de dag mogelijk te maken. De constructieve gesprekken met de gemeente Nieuwegein hebben wij als zeer waardevol ervaren en wij hopen dit te continueren wanneer wij gaan praten over het organiseren van iets anders of de editie van 2021.

Wij zullen de aankomende tijd kijken of wij nog andere wat kleinere projectjes kunnen realiseren. Tevens zullen wij met de gemeente Nieuwegein onderzoeken of een Imagine Multi Culti dag 2021 tot de mogelijkheden behoord.

Wij danken iedereen voor de positieve inzet, leuke ideeën en het bezoeken van de Imagine Multi Culti dag!

De financiële verantwoording 2019

Als culturele Anbi stichting mogen wij geen winst maken en/of mensen een inkomen bieden uit de binnengekomen donaties en ondersteuning. Dit hebben wij dit jaar uiteraard ook niet gedaan. Wij hebben al de financiële middelen die wij mochten ontvangen ook weer uitgegeven aan de organisatie van het voor programma en de uiteindelijke Imagine Multi Culti dag 2019.

Wij zijn dit jaar begonnen met 0 euro en hebben het jaar ook weer afgesloten met 0 euro. Ter onderbouwing bieden wij het getypte jaarverslag aan om te downloaden en ook onze financiële verantwoording in Excell bestand om te downloaden.

Omdat wij de werkzaamheden van de stichting opgeschort hebben vonden wij het belangrijk het beleidsplan offline te halen. Hier zullen wij de aankomende weken/maanden naar kijken en onderzoeken hoe dit dan wel vorm te geven.!

Download financieel jaarverslag Klik hier! (let op sommige linkjes in verslag werken niet meer)

Download financiële verantwoording 2019 Klik hier!

Slotconclusie:

Ondanks het slechte weer van 7 september 2019 en ondanks dat we op meer bezoekers hadden gehoopt, kijken wij terug op een geslaagde dag. Een dag mede mogelijk gemaakt door zoveel mooie mensen. Artiesten, ondernemers, vrijwilligers, standhouders en sponsoren.

Een dag, die echt in het teken stond van cultuur en verbinden. Het heeft ons enorm blij gemaakt toen wij het eind resultaat van lang en veel hard werken terug zagen op 7 september.

Iedereen bedankt! Het was waardevol en inspirerend.

Het Imagine Multi Culti team.